ขนม "กา รอ จี๋" ถนนนางงาม
เป็นขนมดั้งเดิมของคนจีน ที่อาศัยอยู่ในสงขลา ตั้งแต่สมัยเก่าก่อน
ซึ่งขณะนี้ในสงขลาน่ามีเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น

จะขายช่วง บ่าย-เย็น ของทุกวัน อยู่บนถนนนางงาม
ตรงข้ามกับ
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ใกล้ ๆ กับศาลหลักเมือง
เป็นลักษณะรถเข็น คันเล็ก ๆ

karuojee00.jpg
ป้ายบอกชื่อขนม

karuojee000.jpg  karuojee01.jpg
ลักษณะขนม เป็นแป้งข้าวเหนียว ปิ้งให้สุกในกะทะ พลิกไป-มา เพื่อให้กรอบทั้ง 2 ด้าน

karuojee02.jpg
จากนั้นใช้กรรไกรตัดเป็นแถบเล็ก ๆ

karuojee03.jpg
เอามาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อเข้าปากได้สะดวก
 แล้วคลุกกับถั่วคั่วบด และน้ำตาล

karuojee05.jpg
ใส่ห่อกระดาษ ขาย ห่อล่ะ 10 , 20  บาท แล้วแต่จะสั่ง

karuojee04.jpg
ผู้อนุรักษ์ ขนม กา รอ จี๋  ไม่ได้หวังผลกำไร
แต่ขอเพียงอนุรักษ์พันธุ์ขนมนี้ไว้ไปตราบนานเท่านาน