กรุณาตรวจสอบเวลาของภาพเรดาร์หรือภาพถ่ายดาวเทียม ว่าเป็นเวลาปัจจุบันหรือไม่
( เวลา UTC )

ภาพกลุ่มฝน (เรดาร์สะทิ้งพระสงขลา)


ภาพกลุ่มฝน (เรดาร์ภูเก็ต)


ภาพกลุ่มฝน (เรดาร์สุราษฎร์ธานี)


ภาพกลุ่มฝน (เรดาร์ชุมพร)


ภาพถ่ายดาวเทียม INDIASAT


ภาพถ่ายดาวเทียม ASIASAT


ภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-IR


ภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-1R IR1